Kom i gang – Københavns Universitet

Experience Lab > Kom i gang


Introduktion

For undervisningshold

Som underviser er du meget velkommen til at kontakte os for at organisere en introduktion til Experience Lab for dit undervisningshold. Introduktionen omfatter en demonstration af vores udstyr, råd til udførelse af forsøg samt mulighed for spørgsmål. Er enkelte studerende efterfølgende interesseret i en mere dybdegående introduktion, kan de kontakte os direkte.

For mindre grupper og enkeltpersoner

Er du interesseret i at udføre et eksperiment i Experience Lab, skal du have en personlig introduktion til faciliteterne. Under introduktionen taler vi om dit konkrete eksperiment, og om, hvordan du bedst kan udføre det. Du vil selv stå for udførelsen af eksperimentet, men skulle der opstå problemer undervejs, kan vi kontaktes via mail og telefon. Vi anbefaler, at du afsætter god tid til at udføre pilottest. Erfaringsmæssigt giver god forberedelse mere pålidelige resultater.

Adgang

Reservation

I vores kalender fremgår, hvornår Experience Lab er booket. Når du har fundet frie tidspunkter, du vil benytte, kontakter du os via mail.

Nøgle

I forbindelse med introduktionsmødet, kan du låne nøgle og adgangskort til Experience Lab, så du kan bruge Experience Lab alle dage og på alle tidspunkter.

Brugsregler

  • Filplacering: Al indsamlet data skal gemmes i en mappe med meningsfuldt navn på skrivebordet.
  • Udlån: Udstyr må kun fjernes fra Experience Lab med eksplicit tilladelse - uafhængig af lånets varighed.
  • Ansvar: Laboratoriet skal efterlades i ren og opryddet stand. Udstyr må ikke frakobles uden forudgående aftale. Som bruger af Experience Lab hæfter du selv for eventuelle skader på udstyret forvoldt af dig selv eller testpersoner.