Kalender – Københavns Universitet

Experience Lab > Kalender

Kalender og reservation

Reservationer af og arrangementer i Experience Lab vil optræde i nedenstående kalender.

Husk, at du skal have fået en introduktion til faciliteterne af en ansat forud for brug af Experience Lab, og bemærk i øvrigt, at eventuel teknikerassistance til selve forsøget skal aftales separat.

Experience Lab kan bruges i alle døgnets timer. Ved introduktionen får du udlånt nøgle og nøglekort, så du også kan komme uden for normal arbejdstid.

Husk at orientere dig i Experience Labs brugsregler før brug.

Sådan reserverer du Experience Lab:

  1. Find et ledigt tidsrum i kalenderen nedenfor.
  2. Skriv til os, at du gerne vil anvende Experience Lab i det pågældende tidsrum.