Hvad kan du lave i Experience Lab? – Københavns Universitet

Experience Lab > Hvad kan du lave i Exp...

Hvad kan du bruge Experience Lab til?

Experience Lab gør det ligetil at udforske brugeroplevelsen af kommunikation, elektroniske medier, skriveprocesser og HCI. Du kan optage dine testpersoner med flere kameraer og mikrofoner og synkronisere dara med skærmbilleder, øjenbevægelser, taste- og musetryk samt observatør-markeringer. 

Du kan eksempelvis undersøge testpersoner der:

  • bruger en hjemmeside eller et program
  • læser eller skriver
  • deltager i interview / fokusgruppe
  • ser en film
  • spiller et spil på computer, Playstation eller Xbox
  • afprøver en service eller et koncept.

Du kan selv have dit eget udstyr og software med, eller du kan bruge det udstyr, vi stiller til rådighed i Experience Lab.

Humanist forsideArtikler om Experience Lab

Experience Lab er blevet omtalt to gange i Studentermagasinget Humanist. Læs interviewene med en bruger og med folkene bag lab'et her:

Interview med studerende om 3D-film og hjerneaktivitetsprojekt (februar 2014)

Artikel om brugsmulighederne i Experience Lab (september 2012)