Det gode forløb fra A-Z – Københavns Universitet

Experience Lab > Det gode forløb fra A-Z

Det gode forløb fra A-Z

Experience Lab kan gøre indsamlingen og behandlingen af data om menneskers brug af især elektroniske medier langt hurtigere og mere pålidelig. Til gengæld er det nødvendigt at arbejde ud fra en systematisk plan. Det er derfor vigtigt at man på forhånd har gjort sig klart, hvad man vil undersøge.

Hvis man skal lave et effektivt og pålideligt forskningsprojekt, er det bedst at inddele det i følgende trin. Du skal til hver en tid følge laboratoriets regler for brug.

Forberedelse af forsøget

  • En afklaring præcist af, hvad der skal undersøges, samt fremskaffelse af de materialer, som skal bruges hertil (for eksempel software, filmoptagelser, websites på internettet eller andet). Det er muligt at lave forsøg med software som kan køre på den opstillede TestPC, med software som kører på en medbragt computer, med software og medier som kører over internettet og med medier på gængse formater som for eksempel film på DVD eller i MPEG4 eller musik i MP3 format.
  • En indkodning af de hændelser som man specielt er interesseret i at registrere. Hændelserne skal naturligvis afhænge af, hvad der skal undersøges. Hvis der er tale om undersøgelse af en film, kan det for eksempel være de tidspunkter, hvor tilskuerne griner, giver udtryk for, at de keder sig, eller i øvrigt kommenterer filmen. Hvis der er tale om test af et stykke software, kan det lette bearbejdningen af data, hvis man registrerer hver gang en testperson får en instruktion og starter på en ny opgave. Dermed kan man lettere finde frem til de perioder, hvor deltagerne arbejdede på en bestemt opgave.
  • Opsætning af kameraer, mikrofoner, eye tracker m.m., så de indsamlede data giver den kombination som er mest nyttig i den senere bearbejdning. Lav en pilottest for at sikre, at al data bliver indsamlet korrekt. Check også at forsøgspersonerne kan høre instrukser fra kontrolrummet i testrummets højtalere.

Udførsel af forsøget

Anvendes TestPC'en i forsøget, er det værd at bemærke, at den kan fjernstyres, så det eksempelvis er muligt at starte en film eller en videosekvens fra observationsrummet. Det er muligt at tilføje yderligere typer af begivenheder undervejs og at registrere dem under resten af forsøget. Man er altså ikke bundet til kun at registrere de typer af begivenheder som man oprindelig har besluttet sig for. Man kan tilføje flere, hvis de virker interessante i løbet af forsøget

Experience Lab's udstyrs anvendelsesmuligheder beskrives i brugermanualen.

Bearbejdning af resultaterne

De indsamlede data kan behandles på mange forskellige måder afhængig af forsøgets formål og metode. Experience Lab stiller software og bærebare computere til rådighed, så det er muligt at arbejde med forsøgets resultater på observationsrummets computere eller på en lånt maskine.